OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ ZOBRAZIT CELOU NABÍDKU ALU VÝKUP ALU KOL KONTAKT & INFO WWW.ALUBAZAR.CZ
ALU & PNEU ZA SUPER CENY
       ALU KOLA + PLECHOVÉ DISKY VYHLEDAT PNEUMATIKY
Velikost disků: 
Rozteč disků: 
omezit výběr na: Jen použité
Jen s pneu
Jen disky v akci
Rozměr pneu: 
OBJEDNÁVKY / DOTAZY / PLATEBNÍ INFO

tel / sms:     +420 604 533 997
e-mail:      alubazar@seznam.cz
účet u RB(eBanky): 1175849043/5500
   
OTEVÍRACÍ / PROVOZNÍ DOBA

emailové dotazy:   dle dostupnosti NON-STOP
(sms) tel. dotazy:   10.00-15.30
osobní odběr zboží:   10.00-17.00 (pouze po tel.dohodě !)
AKTUALIZACE, DOPLŇOVÁNÍ + DORUČENÍ ZBOŽÍ

nové zboží máme 3-4x týdně
stránky jsou denně aktualizovány
zboží vám doručíme již do 24hodin (pokud není uvedeno jinak)

OBCHODNÍ PODMÍNKY ALUBAZAR.CZ

Provozovatel internetových stránek Alubazar.cz: Miroslav Vomáčka, Dlouhá 31, 370 11 České Budějovice (není adresou provozovny ani odběrním místem), IC 72127759, DIC CZ7905171263

1. OBJEDNÁVKY

Zboží lze objednávat prostřednictvím emailu alubazar@seznam.cz nebo telefonu 604 533 997

2. Soukromé/Firemní objednávky

Veškeré zboží je možno objednávat buď přímo z našich www stránek, mailem nebo telefonicky. Pro úspěšné dokončení objednávky musíme znát vaše kompletní kontaktní a doručovací informace jako je především jméno a celá adresa, v případě, že je objednávka "firemní", musí obsahovat: i obchodní název firmy, IČ-DIČ, přesnou adresu, jméno objednávajícího.

3. Termín dodání

Veškeré dodací lhůty jsou uvedeny u jednotlivého zboží. Zakládáme si na tom mít co nejvíce zboží skladem a u tohoto zboží je dodací doba 1-2 pracovní dny (převážně je zboží doručeno již druhý den od objednávky provedené do cca 14.00). Pokud je zboží skladem u našeho partnera, jsme schopni toto zboží doručit obvykle do 3-5pracovních dnů. Tyto termíny jsou též uvedeny u jednotlivého zboží. Termíny dodání, uváděné u jednotlivých kol, jsou nezávazné, mohou se nepatrně lišit od uvedených. Mají informační charakter a podléhají našemu potvrzení.

4. Záloha na exkluzivní, neobvyklé a zboží z vyšší cenové hladiny

Při objednávce dražšího exkluzivního zboží, které nemáme skladem, zboží vyráběného na zakázku nebo upravovaného na míru dle přání kupujícího, si vyhrazujeme požadovat zálohu ve výši 20-50%  z celkové ceny objednávky, dle konkrétního zboží. Zboží je objednáno a doručováno až po zaplacení zálohy nebo celé platby. Platba bude poukázána na náš účet. Při odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka nebo nepřevzetí zboží je tato záloha nevratná 

5. Úhrada za zboží

Možné způsoby úhrady:
a) platba v hotovosti při převzetí zboží (osobní odběr, dobírka)
b) platba předem - převodem na náš účet v RB (bývalá eBanka)

6. Převzetí zboží / doručení zboží / zpětný odběr

Objednané zboží je možno převzít buď osobně přímo v Č.Budějovicích nebo je doručeno přepravní službou po celé ČR. V případě osobního odběru nás předem konktaktujte, jelikož prodáváme především přes internet a v Č.B. máme pouze sklad, je osobní odběr samozřejmě možný, ale až po předchozí domluvě. Po dohodě je zboží možno převzít i o víkendech či svátcích. Zboží zasílané přepravní službou si při převzetí řádně prohlédněte a zkontrolujte - především nepoškozenost obalu. Na pozdější reklamace z důvodu viditeného mechanického poškození obalu, které mohlo přejít až na zboží nebude brán zřetel.
Zpětný odběr použitého zboží (ALU,PNEU apod.) je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. po telefonické dohodě zajištěn na adrese Miroslav Vomáčka, Dlouhá 31, 370 11 České Budějovice v pracovní dny od 12:00 do 13:00

7. Záruka, KBA/TUV, Atest 8SD, Typové listy

Prodejce plně odpovídá u nového zboží za skryté výrobní a materiálové vady ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku, a to po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží (veškeré zboží musí být montováno i demontováno v odborném servise - doklad uschovejte pro případné reklamace), mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, výrobek byl vystaven nadměrnému zatížení (v rozporu s předpisy nebo doporučením výrobce), živelnými pohromami nebo vyšší mocí. Elektrony (alu kola, lité disky) jsou náchylné k deformaci v důsledku nárazu. Litá kola spolu s pneumatikami o výšce boku pneu (profilovém číslu) 45 a méně již vyžadují ohledupnou jízdu na méně kvalitních komunikacích. Zejména projetí ostrých příčných nerovností, výtluků nebo děr v asfaltu může způsobit deformaci disku, aniž by se jednalo o výrobní vadu elektronu. Litá kola spolu s pneumatikami o výšce boku pneu (profilovém číslu) 40 a nižším doporučujeme provozovat pouze na kvalitních komunikacích bez nerovností v povrchu, bez výtluků a děr. Poškození disku (popraskaný lak, prasknutý disk apod.), které vzniklo následkem např. ohnutí disku/poškození disku vjetím do výmolu apod. nelze uznat jako reklamovatelnou vadu.

U použitého zboží (i nového zboží u kterého je v poznámce např. "jen montáž a demontáž pneu" apod.) prodejce ve smyslu Občanského zákoníku poskytuje omezenou záruku 12ti měsíců ode dne zakoupení výrobku resp. dle Obchodního zákoníku bez záruky.

Typové listy pro zápis do technického průkazu můžeme na požádádní vystavit. Typový list nelze ale dodat ke všem značkám na našem trhu a tak je vhodné se předem informovat, zdali k vybranym diskum TL dodat lze. Stejně tak ač většina disků má certifikáty KBA/TUV a Atest 8SD potřebný k provozu na CZ komunikacích, máme v nabídce i disky, které tyto certifikáty nemají a nesmí být bez individuálního schválení používány na pozemních komunikacích v ČR a jsou vhodné např. pro tuningové, sportovní a jiné účely. Typové listy dodáváme bezplatně.

8. Reklamace

Reklamace se řídí Občanským zákoníkem, Obchodním zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. V případě vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu o které rozhoduje prodejce. Záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace až do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. Záruční doba se tedy prodlužuje o dobu vyřizování reklamace. Kupující může požadovat také slevu. V tomto případě bere kupující na vědomí, že vady, na které byla sleva poskytnuta, nelze již v budoucnu reklamovat. Zboží máte možnost po předchozí domluvě doručit k reklamaci osobně, poslat poštou nebo přepravní službou (v žádném případě ne na dobírku !). V případě zasílání je kupující povinnen zboží zabalit tak, aby nedošlo k jakémukoliv poškození ! Na reklamace vzniklé např. při přepravě nebude brán zřetel ! Takovéto zboží nepřebírejte. U použitého zboží nelze reklamovat "vady" které vznikly mebo mohli vzniknout v důsledku předchozího používání. Reklamované zboží musí být čisté a nepoškozené (samozřejmě kromě případné reklamované vady). Reklamační doba začíná běžet dnem doručení reklamovaného zboží na naši adresu. Zákazník je povinen vyzkoušet zboží nanečisto zda "pasuje" ještě před montáží pneu ! Prodejce nemůže hradit zákazníkovi jeho poplatky z pneuservisu ani jiné poplatky spojené s jeho manipulací se zbožím.

9. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od kupní smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez jakýchkoliv známek užívání nebo opotřebení, v kompletním původním obalu, včetně veškerého dodaného příslušenství poslat zpět v uvedené lhůtě (rozhodující je datum odeslání). Osobní doručení není z technických důvodů možné. Po obdržení takto vráceného zboží prodávající zákazníkovi po kontrole zboží vrátí zpět odpovídající částku (zkrácenou o poštovné a bankovní či poštovní poplatky) převodem na účet či složenkou na adresu a to ve lhůtě 30ti pracovních dnů. Neposílejte zboží na dobírku - zboží zaslané zpět na dobírku nebude (bez vyjímky) - převzato !
Právo na odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na zboží dodané na zakázku nebo upravované na míru, dle přání kupujícího. 
Koupě zboží, kde je kupujícícm podnikatel/firma se neřídí občanským zákoníkem, ale obchodním zákoníkem, a v tomto případě nelze od kupní smlouvy odstoupit.
Prodejce si vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy. Zaplacená záloha či celá částka se v tomto případě vrací zákazníkovi v plné výši. Prodejce nenese jakoukoliv odpovědnost vůči zákazníkovi nebo třetím osobám za případné škody, vzniklé opožděným dodáním zboží nebo nedodáním zboží.  

10. Ochrana osobních dat

Provozovatel stránek Alubazar.cz prohlašuje, že veškerá osobní data, jež získá od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude je využívat výlučně pro svoji potřebu.

11. Údržba alu kol, používání, návod na montáž

Pro mytí alu kol nepoužívejte auto myčku či jiné mechanické přístroje. Nepoužívejte agresivní chemické čističe, odmašťovadla, rozpouštědla pro mytí alu kol (čističe na alu kola apod.). Vždy použijte neutrální čisticí prostředky (auto šampon) s jemným hadříkem, pro opláchnutí použijte vlažnou vodu. Alu kola neotírejte čímkoliv na sucho, může dojít k poškození jejich povrchového lakování. Vyvarujte se kamenitým a špatným komunikacím pokud je to jen možné. Pokud nejsou alu kola výrobcem výslovně určena pro zimní provoz, nelze uplatnit záruku pro poškození při používání v zimním období a nevhodných podmínkách. Obecně pro zimní provoz nejsou vhodná jakákoli jiná, než čistě stříbrná alu kola. Před montáží důkladně zkontrolujte všechny dané rozměry, zda korespondují s Vaší objednávkou a vozem pro který jsou kola určena. Před vyzkoušením alu kola řádně očistěte náboje a brzdiče od nečistot, zkuste nasadit na náboj nejdříve středící kroužek, zda velikostí odpovídá (tolerance je velice malá), poté tento středící kroužek zkontrolujte, zda pasuje do příslušného alu kola, dále toto kolo nasaďte opatrně na náboj vozu s použitím příslušného středícího kroužku (nejsou-li kola přesně vrtána). Řádně zkontrolujte prostor kolem paprsků alu kol a třmenu brzdičů, kolem vnitřního límce kola a podvozku, zda je zde dostatek místa pro pohyb alu kola, nedotýká-li se alu kolo na těchto místech, zkuste zda lze kolem volně otáčet. Vyzkoušejte, zda kolové šrouby/matky mají dostatečnou délku pro použití, dosedací plochu shodnou s alu kolem, průměr závitu a stoupání jako automobil, nesouhlasí-li šrouby/matky s příslušným vozem či alu/ocel kolem nepoužívejte tyto pro montáž. Kola nechte řádně dotáhnout momentovým klíčem dle dat výrobce automobilu. Po ujetí 10 km alu kola znovu dle instrukcí dotáhněte na požadované hodnoty a pro jistotu proveďte kontrolu po další cca 100km. Po montáži alu/ocel kol důkladně zkontrolujte zda nebyly při montáži poškozeny. Zkontrolujte, zda kolový klíč ve vozidle odpovídá použitým šroubům/matkám a odpovídá velikosti děr pro šrouby/matky. Montáž a demontáž pneu i disků vždy přenechejte pracovníkům pneuservisu !

12. Nepřevzetí objednávky zákazníkem

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 1000,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré neuhrazené smluvní pokuty budou postoupeny spolupracující společnosti k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Děkujeme za pochopení.

13. Administrativní poplatky za nadstandartní služby

1. Dodatečné vystavení "Typového listu" pro účely zápisu nového rozměru kol do TP - 500,- Kč vč. DPH a poštovného (platí pouze na u nás zakoupené nové disky, u kterých tato možnost existuje). 2. Dodatečná změna údajů na faktuře - cena 120,- Kč vč. DPH a poštovného. 3. Dodatečný tisk poškozené či ztracené faktury - cena 120,- Kč vč. DPH a poštovného.

14. ZÁSILKY NA SLOVENSKO (či do jiných zemích EU i mimo EU)

1. Zboží běžně zasíláme na SLOVENSKO, do Rakouska, Německa, Polska, Ruska apod. 2. Výše poštovného uvedeného na stránkách Alubazar.cz je platná pouze v rámci ČR. Výši konkrétního poštovného a podmínky dodání do jiné země rádi zdělíme přes náš mail ( alubazar@seznam.cz ).

15. Údaje zveřejněné na www.alubazar.cz

Veškeré údaje (ceny i popis zboží) uváděné na stránkách Alubazar.cz jsou až do objednání a potvrzení prodejcem nezávazné. Prodejce si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění. V případě změny cen již objednaného zboží má zákazník právo od kupní smlouvy odstoupit. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 01.05.2007 do odvolání nebo do jejich změny.V naší nabídce naleznete mimo jiné nová i použitá alu kola (lité disky) značek:
ABT, AC SCHNITZER, AEZ, ACT, ALUTEC, ALESSIO, ANTERA, ASA, ATP, ATS, AUTEC, ASW, BARRACUDA, BBS, BELLINI, BORBET, BRABUS, BREYTON, BROCK, BSA WHEELS, BWA, CARLSSON, CMS, CW, DEZENT, DeMODA, DYNAMICS, DOTZ, ENZO, ETA BETA, FONDMETAL, FOX RACING, FSW, GMP, INTRA, IRMSCHER, KERSCHER, KESKIN, KOSEI, LORINSER, LUXURI, MAK, MAM, MANGELS, MAS, MILLE MIGLIA, MIM, MINI, MOMO, MSW, OROBICA, OPUS, OZ RACING,PLATIN, PLW - PROLINE, RADIUS, REPLIKA, RSW RACING, RH, RIAL, RONAL, RONDELL, RSL, SMC, STILAUTO, TF TUNING, TOORA, TOMASON, TITAN, TSW, WORK, WSL a další...

   Nakupnicentrum.cz    Parfemy.cz    Hodinky.cz
doporučujeme také:     LUXUSNÍ PARFÉMY  /  HODINKY  /  NÁŘADÍ - ZAHRADA  /  KOSMETIKA  /  VŠE PRO VAŠE ZDRAVÍ  /  BÍLÉ ZBOŽÍ  /  LEDNICE  /  PRAČKY  /  MYČKY  /  AUDIO-VIDEO-TELEFONY-GPS  /  JÍZDNÍ KOLA-TRENAŽÉRY-PŘILBY  /  FITNESS  /  SPODNÍ PRÁDLO  /  OBLEČENÍ  /  NÁBYTEK  /  POČÍTAČE-NOTEBOOKY  /  ALKOHOL  /  SEX SHOP